Avtor: zuvisnjagora Objavljeno: 24. 08. 2012

Ministrantska služba

Ministrant

Tako kot imamo v župniji pevce, bralce beril in druge sodelavce, ki sodelujejo v župniji, tako imamo tudi ministrante. Beseda ministrant je latinskega izvora in pomeni služabnik ali strežnik. Sedaj, ko vemo izvor besede lahko ugotovimo, da ministrant pomaga duhovniku pri sveti maši in drugih bogoslužnih opravilih.

Prepoznamo ga po beli ministrantski obleki, poleg katere ima lahko še ovratnik in roket z bogoslužno barvo. Največkrat uporabljene barve so bela (barva veselja), zelena (barva upanja), rdeča (barva ljubezni in mučeništva) in vijolična (barva pokore in spreobrnjenja). Prepasa se s pasom, ki je ravno tako v bogoslužni barvi.

Ministrantovo mesto v cerkvi je v bližini oltarja, kjer lahko lažje opravlja svoje naloge.

Namen ministriranja je, da ima duhovnik pomoč med bogoslužjem; da se mladi pripravijo na krščansko življenje in so s tem tudi aktivni v župniji. Ministrant tako spoznava pomen svete maše in delo Cerkve.

Kaj dela?

Ministrant mora priti v zakristijo že od 15 do 10 minut prej, da pripravi vse potrebno za sveto mašo. To je kelih, kozarčke z vodo in vinom, berila, prižge sveče in luči ter se obleče v ministrantsko obleko. Med mašo opravlja različne naloge. Na začetku svete maše ministrant pozvoni. Nato med prinašanjem darov prinese na oltar kelih, korporal in pateno. Na oltarju razgrne korporal in poda duhovniku pateno s hostijo. Za tem si duhovnik še umije roke. Naslednja naloga ministranta je, da zvoni med povzdigovanjem ter na koncu maše ima »na konc vodo«, kar pomeni, da pospravi oltar. Ob slovesnih mašah in preostalih priložnostih ima tudi kadilnico, križ, sveče ter druge zadolžitve.

Da pa ministrant vse to zna se mora udeleževati vaj in se držati določenih pravil. Za ta namen imamo v naši župniji 10 zapovedi za ministrante, ki se glasijo:

  1. Ministrant streže Kristusu najvišjemu Gospodu.
  2. Se obnaša spoštljivo.
  3. Hoče vedno delati najboljše.
  4. Spoštuje starše in duhovnike.
  5. Uboga brez ugovora.
  6. Je dober prijatelj.
  7. Ne laže.
  8. Je čist na duši in na telesu.
  9. Je vesel in pomaga.
  10. Daje dober zgled.

Največ pa se ministrant nauči, če redno hodi k sveti maši.

Kdo je lahko ministrant?

V naši župniji je lahko ministrant vsak fant, ki čuti da ga Jezus kliče, da z veseljem služi Gospodu ob oltarju.

Pripravil

Matej Rus