Župnijski urad

  • Župnik: Slavko Judež
  • Naslov: Žabjek 10, 1294 Višnja Gora
  • Telefon: 01/78 84 144
  • Uradne ure: vsak dan po sveti maši v župnišču ali po dogovoru
  • E-naslov: judez.slavko@gmail.com
  • Spletna stran: zupnija-visnja-gora.rkc.si