Avtor: zuvisnjagora Objavljeno: 28. 11. 2012

Zakaj slaviti Boga?

•  Napolnil se bos z mirom (Ps 84,5; Flp 4,7).
,,Kadar slavite Gospoda, ga povzdigujte,kolikor morete, zakaj on bo se više. Kadar ga povzdigujete, zberite vse sile in ne odnehajte, zakaj ne boste prišli do konca. Kdo ga je videl in bi ga lahko opisal? Kdo ga bo mogel poveličevati tako, kakor je?" (Sir 43,30-31).

  • Ko ga slaviš, ti bo Gospod odpustil vse tvoje nepopolnosti in te ozdravil tvoje bolezni (prim. Ps 103,3).
  • Slavljenje te bo opogumilo in okrepilo (prim. Apd 28,15).
  • Slavljenje te bo osvobodilo vezi (prim. Apd 16,25-28).
  • V času slavljenja bos dobival navdihe Svetega Duha (prim. Sir 15,9).
  • Slavljenje je dobra oblika prosilne molitve (Flp 4,6).

•  Če slaviš Gospoda, boš dobil moč nad svojimi sovražniki (prim. Joz 6,2-20; 2 Kr 20,14-21).

,,Ko so zaceli vriskati in prepevati, je Gospod pripravil zasedo ... "(prim. 2 Krn 20,22).

•  Kadar ga slaviš, bos obvarovan vsakega zla.
Trije mladeniči so bili vrženi v razbeljeno peč, ali sredi peci je pihal vlažen veter, tako da se jih ogenj sploh ni dotaknil, da jim ni nič škodoval in jim ni storil nič neprijetnega, ker so ti trije v peci kakor iz enih ust za­čeli peti hvalnico, poveličevati in slaviti Boga (prim. Dan 3,50-51).

  • Tisti, ki slavijo Gospoda in se mu zahvaljujejo, hodijo po pravi poti odrešenja (prim. Ps50, 23).
  • Če slaviš Gospoda, bos občutil dvojno veselje nad življenjem.

,,Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši: še te bodo smeli hvaliti" (Ps 84,5).

•  Med slavljenjem bos v molitvi pridružen skupnosti svetnikov, kajti oni v nebesih nenehno slavijo Boga. Češčenje in slavljenje je nebeški način molitve (prim. Raz 19,5).

Od prestola pa je prišel glas in rekel: Hvalite našega Boga vsi njegovi služabniki, vi, ki se ga bojite, mali in veliki"(Raz 19,5).

Vsak vernik bi torej moral redno slaviti Gospoda - v časih blagostanja in v časih nesreče, pri uspehih in neuspehih, v sreči in žalosti. Živeti moramo sveto življenje, kakršno je življenje svetnikov. „ Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Bozjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme u svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Bozje ljudstvo; niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje"(1 Pt 2,9-10).

James Manjackal

27 Karizmatičnih molitev