Srečanje s Svetim pismom

 

V župniji je bila dana pobuda za duhovno poglobitev.

Tako se je izrazila želja za srečevanje s Svetim pismom.

Naše druženje s Svetim pismom ima cilj razumeti sporočila Svetega pisma ob njegovem nastanku kot tudi v današnjem času. Poseben izziv pa nam predstavlja širjenje Božje besede tako v župniji kot v okoljih, kjer prihajamo v stik z drugimi.

Naša srečanja so običajno drugi torek v mesecu po Sveti maši, če ni drugače oznanjeno v oznanilih.

Dobrodošli med nami.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Biblija_-_sveto_pismo.jpg/800px-Biblija_-_sveto_pismo.jpg