Kraljica ljubezni in papež Frančišek

BINKOŠTI V RIMU MED CERKVENIMI GIBANJI

18. - 19. maj 2013 predstavlja pomemben datum za marijansko gibanje "Kraljica ljubezni". Med srečanjem vseh gibanj v Rimu, ki se uvršča med velike dogodke leta vere, se je naše gibanje srečalo s papežem Frančiškom in je bilo sprejeto med tiste, ki so popolnoma cerkvena.

Če je to po eni strani razlog za veselje, pa po drugi strani zahteva od njegovih članov še bolj kakovostno pričevanje, občutek pripadnosti in cerkvene zrelosti. (več v priloženem prispevku)