Preskoči na vsebino


Sedem resnic o Jezusu

SEDEM RESNIC O JEZUSU

Vemo, da je človek narejen po božji podobi (1 Mz 1,26; 1 Mz 1,27; 1 Mz 9,6; Sir 17,3). V ČEM PA SE JE JEZUS RAZLIKOVAL OD NAS?

  • Prišel je kot Bog v človeškem telesu. A njegov obstoj se ni začel na Zemlji leta 4 p.n.š. Preden se je Abraham rodil, jaz sem. (Jn 8,58) »Jaz sem«, pomeni, da Jezus obstoja sam od sebe, od vekov in bo živel na veke. Njegov prihod na Zemljo, Glej, devica bo spočela in rodila sina (Mt 1,23) pa je dan nam ljudem, da bi lažje doumeli njegovo prisotnost, njegovo božanskost. … imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. (Iz 9,5).
  • Živel je brezgrešno za nas. Jezus je živel stvarno zemeljsko brezgrešno življenje. Dal nam je vzor, kako bi mi morali živeti takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. (Hb 4,15). Obenem je v vrtu Getsemani prevzel nase vse naše grehe, katerih se je teža odrazila v Jezusovem krvavem potu (Lk 22,44).
  • Umrl je za naše grehe, ker smo vsi grešni! … saj so vsi grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23), ker Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu(Rim 6,23).
  • Vstal je, da nas osvobodi smrti. Religije sveta se tukaj končajo. Tako Mohamed kot Buda navdihujejo ljudi s svojimi mislimi, nimajo pa božanske moči, saj so pokopani v grobu. Naš Gospod pa nam pravi … jaz živim in živeli boste tudi vi.(Jn 14,19).
  • Odšel je v nebesa, da nam pripravi dom. … se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. (Apd 1,9) Poleg vnebohoda nam zagotavlja, da nas ne bo zapustil, saj pravi: V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. … vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz (Jn 14,1-3).
  • Naš duhovnik, ki posreduje za nas pri Bogu. da nas odreši sužnosti greha, da izkorenini greh, trpljenje s hudičevo smrtjo in da spravi človeka z Bogom, kar lahko razberemo v Hebrejcih 2,14-17. Jezus nam pomaga v preskušnjah vsak dan.
  • Naš rešitelj, ki prihaja po nas, da nas popelje v večno življenje.  Jezus nam zagotavlja, da se bo vrnil po nas in takrat nas bo tudi osvobodil greha, bolezni, žalosti in smrti z drugim Jezusovim prihodom (Jn 14,3).

Iz pripravljene vsebine lahko začutimo neizmerno Božjo ljubezen. Začutimo lahko, koliko je Bogu za vsakega izmed nas, da ne bo pogubljen. Za vse je poskrbel! Od nas pričakuje le da, se odločimo kot je to naredila Marija » …  zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).

Tudi ko bomo zašli, nas bo poiskal in pripeljal nazaj. TO JE NAŠ BOG!                   ŠtefanPrint Friendly and PDF