Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

KAJ IMAMO OD JEZUSOVEGA VSTAJENJA?

Velikonočni prazniki se oddaljujejo in vrnili smo se v stare tirnice življenja. Jezus je vstal od mrtvih. In? Kaj to nam pomeni? Kaj smo želeli sporočiti, ko smo si segli v roke in izrekli »Vesela Aleluja«?

Poleg telesnega življenja poznamo še duhovno življenje. Ljudje lahko telesno živimo, hodimo, delamo, se veselimo, a smo lahko ob tem duhovno mrtvi. Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, … ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti … v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, …  Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli (Ef 2,1-10). Bog  nas je imel rad tudi takrat, ko si nismo zaslužili njegove ljubezni in z Jezusom Kristusom nam daje še eno možnost, da zaživimo polno življenje.

KAKŠNO MOŽNOST NAM DAJE BOG PREKO VSTALEGA JEZUSA?

  • da smo rešeni greha. Koliko nas je grešnih? saj so vsi grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23). Kaj je greh? Vsaka krivičnost je greh, vendar obstaja greh, ki ni za smrt (1 Jn 5,27) in Vsak, kdor greši, ravna tudi nepostavno, kajti greh je nepostavnost (1 Jn 3,4).
  • da vzpostavimo prekinjene vezi z Bogom. Pač pa so vaše krivde postale pregrade med vami in vašim Bogom, vaši grehi so zagrnili njegovo obličje pred vami, da ne sliši (Iz 59,2). In Jezus je naš posrednik, da ponovno vzpostavi zaupanje Boga do nas.
  • da smo rešeni večne smrti. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ... (Rim 5,12) in si s tem pridobili večno smrt, ki nam preprečuje vstajenje.
  • da smo rešeni grešnega življenja, saj nas grešno življenje vodi v slepo ulico praznine in bolečine. naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku (Ef 3,16) in nam poda sadove Duha ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje (Gal 5,22-23)
  • da se osvobodimo sveta obteženega in podvrženega grehu. Da bi se obvarovali grešnega sveta bede, bolečine osamljenosti, vojn, bolezni in posledično smrti se nam Božja beseda tudi razodeva v številnih preroštvih, o čemer bomo spregovorili drugič.                  Štefan


Print Friendly and PDF