Avtor: zuvisnjagora Objavljeno: 3. 04. 2021

Razmišljanje ob velikonočnem tridnevju in veliki noči - 2021

VELIKI ČETRTEK JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE - PRVE SV. MAŠE

Povabim vas, da v roke vzamete Sveto pismo in preberete evangeljska poročila o Jezusovi zadnji večerji n kaj se je dogajalo na veliki četrtek, potem pa vsak dan preberete dogajanje z Jezusom za posamezni dan do prvih poročil o Jezusove prikazovanju po vstajenju. Tako boste lahko premišljevali Jezusovo odrešenjsko dogajanje in kaj to pomeni za vsakega izmed nas. Družine, kjer se pripravljate na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo lahko danes date poudarek na kruh in razliko med navadnim kruhom in Jezusovim telesom v posvečeni hostiji. Pri skupnem obedu lahko pripravite posebne kruhke, ki vas spominjajo na zadnjo večerjo.

Pri zadnji večerji je Jezus, hotel svojim »izkazati ljubezen do konca«, kot lepo pravi Sveto pismo. To je napisal apostol, ki je bil takrat zraven in je dojel, da je bila zadnja večerja Jezusova duhovna oporoka: zapustil nam je svojo bližino v sv. maši. »To delajte v moj spomin«, je vsaka sv. maša pri kateri kruh postane Jezusovo telo in vino Jezusova kri.

Ljubezen jim je izkazal tudi s tem, da je apostolom umil noge. To je bilo dejanje, ki so v tedanjem času razumeli, kot izraz Jezusove spoštljive ljubezni do apostolov. Jezus ljubi tudi nas, zato je z nami v sv. obhajilu, v svetem Rešnjem telesu. To duhovniki globoko doživljamo s celotnim svojim poslanstvom, zato je danes tudi duhovniški dan.

Naj bo v nas spoštovanje do sv. obhajilo, ki ga prejemajmo samo ob redni sv. spovedi, da bomo deležni Njegove ljubezni in bomo spoštljivo pripravljeni na srečanje z Njim. Ob njem bedimo v vrtu Getzemani z vsaj malo molitve. Danes naj bo vaša domača miza oltar, ob kateri drug drugemu izkazujete ljubezen in medsebojno razumevanje.

 

VELIKI PETEK JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI

Tudi danes ob Svetem pismo spremljajmo trpečega Jezusa, ki so ga zasmehovali v ječi, gnali po sodiščih, bičali in križali. V današnjem času si ne moremo predstavljati, kakšno trpljenje je bilo Jezusovo zasmehovanje, bičanje in križanje. Ob telesnem trpljenju, ki se bi mu kot Bog lahko izognil, je tudi še zasmehovanje, poniževanje in nam nepredstavljivo Jezusovo trpljenje, ko se je zavedal vsega slabega celotnega človeštva in ga nosil s križem. Prepričan sem, da je Jezus takrat mislil na vsak moj greh, vsako moje- tvoje zlo, slabo misel, dejanje, naklepe in jih daroval Očetu za moje- tvoje odrešenje. Zato ne morem mimo trpečega Jezusa z brezbrižnostjo in brez sočutja in globoke hvaležnosti. Pomisli na Njegovo trpljenje, ko preklinjaš, ko kritiziraš, ko želiš slabo, ko mogoče celo sovražiš ali se na koga jeziš. Pomisli, kako je On trpel in raje ljubi in odpuščaj. Ravno odpuščanje prekinja krog zla. Samo odpuščanje in ljubezen ustavlja slabo in gradi boljši svet.

Naj bo naše spoštovanje in hvaležnost do Jezusa vidno tudi navzven. Danes je strogi post, ko ne jemo mesa in se čemu odpovemo. Naj bo dan v večji tišini. Res mora ves čas biti prižgan radio ali televizija? Pri nas doma na veliki petek ni bilo glasbe. Naj bo moje spoštovanje in hvaležnost vidna tudi v molitvi. In naj bo moje spoštovanje in hvaležnost tudi do trpečih in pomoči potrebnih, ubogih, ponižanih, zapostavljenih. Zato smo v duhu in molitvi vsi povezani. Molim za tiste, ki vam je težko, ste žalostni in osamljeni, ki koga pogrešate, posebno sem v molitvi z našimi bolniki, ostarelimi in tistimi, ki zaradi kakršnega koli razloga ne zmorete v našo domačo cerkev. Za vse molim in vas spremljam.

 

VELIKA SOBOTA

Velika sobota je dan, ko Jezus počiva v grobu. To je dan miru in razmisleka o temeljnih vprašanjih našega življenja. Seveda je to tudi dan priprav in pospravljanja, da so prazniki tudi navzven primerni. Najbolj pa je pomembna vsebina, kako doživljamo ta dan in, da se umirimo. Zato vam res želim, da to ni paničen dan, ampak dan za razmišljanje in bedenje ob Jezusu. Kot bedimo ob naših rajnih, bedimo tudi ob Jezusu.

Veliko soboto zaključimo z velikonočno vigilijo, praznovanjem Jezusovega vstajenja, kjer osrednje mesto zavzema velikonočna sveča- znamenje vstalega Kristusa. Zato lahko danes v naš dom postavimo na vidno mesto svečo in jo zvečer prižgemo. V življenju se vedno znova soočamo s temo. Temo neznanja, žalosti, brezupa, celo zla in največjo temo: smrtjo, ki jo je izkusil tudi Jezus. Bil je mrtev v grobu, mrtev za vse svoje prijatelje, nepreklicno ga za njih ni bilo več. Zato je njegovo vstajenje največja luč človeštvu, največja luč tudi nam, vsakemu izmed nas. Hvalnica sveči v velikonočni liturgiji je hvalnica Jezusovemu vstajenju, ki za nas pomeni možnost priti v nebesa in je luč v našem življenju, tudi v teh časih epidemije. To, da smo odrešeni, da lahko pridemo v nebesa, da so nam redno odpuščeni grehi, da je Bog med nami, so razlogi našega današnjega veselja, ki se naj razprostira v naše vsakdanje življenje, da bomo tudi mi prinašali luč drug drugemu, predvsem pa svojim najbližjim v domači hiši.

Želim vam, da današnji dan zaključite v molitvi in hvaležnosti Jezusu, da smo odrešeni in ga v molitvi povabite v svoje življenje.

 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Vesela aleluja, Jezus je vstal! To je vzklik veselja velikonočnega jutra, vzklik, ki že 2000 let odmeva v zgodovino in jo spreminja. Naj spreminja tudi našo žalost, jezo, naveličanost, utrujenost, živčnost v veselje krščanskega veselja. Iskreno vam želim blagoslova in veselja, da smo odrešeni. V duhu sem povezan z vsakim od vas, za vas molim in kličem Božjega blagoslova. Posebej imam v mislih vse, ki so v zadnjem času odšli v večnost, in njihove svojce, vse, ki ste bolni in ostareli, osamljeni in žalostni. Molim za vas, ki ste bili prizadeti v požaru v Višnji Gori, vse, ki ste utrujeni od dela, hrepenenja, žalosti ali celo brezupa. Molim za našo župnijo in kličem Božjega blagoslova nad vaš trud in prizadevanje, delo in iskanje boljšega življenja.

Skupaj vztrajajmo v dobrem, saj je nad nami Božji blagoslov. Velikonočna voščila predajte tudi vašim domačim in sorodnikom in znancem s katerimi se boste srečevali in sodelavcem in ljudem, ki jih boste srečali v prihodnjih dneh. Bodimo veseli, ponosni velikonočni kristjani, kristjani upanja, veselja in smisla.