Preskoči na vsebino


Uvodnik k rubriki

Ljudje različno pojmujemo stvari okrog nas. Tudi vera ima za vsakega izmed nas različen pomen in različen pogled imamo nanjo. Vero skušamo živeti in jo tudi preko svojega življenja izkazovati. Tako se nam porajajo različna vprašanja, na katera mnogokrat ne najdemo odgovora. Božja volja je taka, da imamo v svoji župniji župnika, na katerega se lahko obrnemo. Seveda pa je včasih težko uskladiti naš in njegov trenutek za pogovor. Zato ima ta rubrika namen, da povprašamo stvari, ki bi jih želeli vprašati. S tem pa bomo vzpodbudili k razmišljanju tudi druge, ki bodo brali naša vprašanja in odgovore, ki nam jih bo posredoval naš župnik. S tem bomo skupaj izgrajevali medsebojne odnose in predvsem poglabljali vero v nas samih. Vprašajte, zanesljivo imate kakšno vprašanje.

Elektronski predal: mail ali zaupajte vprašanje župniku Janezu Mihelčiču.


Print Friendly and PDF