Mešani pevski zbor

Mešani pevski zbor župnije Sv. Tilna Višnja Gora nadaljuje bogato pevsko tradicijo na koru župnijske cerkve Sv, Tilna

Višnja Gora se lahko pohvali z bogato pevsko tradicijo, ki jo danes nadaljuje tudi župnijski mešani pevski zbor. V obdobju od 1876 do 1927 je cerkveno glasbo v Višnji Gori vodil in ji postavil odlične temelje nadučitelj, organist in skladatelj Janko Škrbinc.

Štiridesetletno obdobje do leta 1972 je neizbrisno zaznamoval organist in vsestranski kulturni ustvarjalec Avguštin Fabijan. Ko je 1972 umrl, ni imel naslednika, zato je njegov cerkveni pevski zbor kar 5 let deloval sam, brez organista in zborovodje. Ob večjih slovesnostih je župnija najela za pomoč organista Pavla Žagarja, poskus z novim organistom iz Primskovega pa se ni obnesel.

Poleti 1977 je imel v Višnji Gori naš rojak Jože Erjavec novo mašo. Gospod Janez Jenko je pripravil zbor za sodelovanje pri slovesnosti. Za to priložnost se je tedanji cerkven zbor naše župnije malo pomladil in razširil. Po novi maši je eden od pevcev, Milan Jevnikar,  ki se je zadnje leto šolal pri organistu Pavlu Žagarju v Šentvidu pri Stični, pevce začel zbirati na rednih pevskih vajah in pri polnočnici leta 1977, je pevski zbor prvič javno nastopil z novim organistom Milanom Jevnikarjem. Od tedaj dalje zbor sodeluje pri vseh nedeljskih in prazničnih jutranjih mašah, pri porokah, pogrebih ter pri drugih slovesnostih v župniji in dekaniji. Od osamosvojitve Slovenije dalje je cerkveni zbor veliko sodeloval tudi na prireditvah v kraju. V zadnjih letih pa si nastope v kraju deli z zelo aktivnim Mladinskim pevskim zborom in Višnjanskimi fanti.

V 35 letih delovanja se je v zboru daljši ali krajši čas sodelovalo natanko 79 ljudi, 33 moških in 46 žensk, 6 jih je med tem umrlo, glavnina pa je ostala zboru zvesta daljše obdobje. Trenutno zbor šteje 19 pevcev, 6 sopranov, 6 altov, 4 tenorje in 3 base. Izjemno smo ponosni, da več kot tretjina današnjih pevcev, sedem od devetnajstih, v zboru vztraja že celih 35 let, od vsega začetka, nekateri pa tudi že od davno prej.

Več kot 1500 pevskih vaj, več kot 2300 maš, okoli 750 pogrebov in vsaj 110 porok ter približno 180 drugih nastopov se je zvrstilo v teh letih! Po dnevih je to kar 4900 dni z vsaj eno pevsko obveznostjo, ali v letih skoraj 13 let ...

Veliko je bilo obveznost, žrtev in odrekanj, še več pa veselih, srečnih trenutkov vsakega posameznika! Vsa ta leta pevce druži iskreno prijateljstvo, predvsem pa ljubezen do cerkvene pesmi, ki je plemenitila njih in, upam si trditi, tudi vso župnijo.

Z župnikom Stankom KASTELICEM je zbor sodeloval prvih 18 let, nato 6 let s Simonom ONUŠIČEM, zadnjih 11 let z župnikom Boštjanom MODICEM. Veselimo se novega obdobja in sodelovanja z župnikom Janezom MIHELČIČEM.

Iskrena hvala vsem pevcem, nekdanjim in sedanjim, predvsem pa tistim, ki so nam ostali zvesti vsa ta leta. Bog povrni vsem, ki so že odšli v večnost! Hvala vsem, ki ste nam v teh letih stali ob strani, ki ste nas bodrili pri delu in nagrajevali s priznanji.

Hvala Bogu za pevski dar, moč in veselje, da smo mu lahko vsa ta leta služili. Iskreno si želimo, da bi nam bilo še dolgo dano prepevati Njemu v slavo in čast, vsem ljudem dobre volje pa v veselje.

Pripravili smo vam še nekaj fotografij iz našega arhiva.

                                                                                           Milan Jevnikar, zborovodja in organist