Drugo srečanje molitvene skupine Aneta in Miha sta nas povabila tudi na naše drugo molitveno srečanje. Miha je pripravil poročilo priložil je tudi zvočni zapis.http://zupnija-visnja-gora.rkc.si/index.php/content/display/267