Župnišče

Kje nas najdete? Nekaj podatkov:

  • Župnik: Slavko Judež
  • Naslov: Žabjek 10, 1294 Višnja Gora
  • Telefon:  01/78 84 144 
  • Uradne ure: Od ponedeljka do petka po sveti maši v župnišču ali po dogovoru. Za praznik ni uradnih ur.
  • Župnijski red: Krsti so drugo nedeljo v mesecu. Prijavite se vsaj 14 dni prej. Za poroko se prijavite na začetku leta ali vsaj dva meseca prej z opravljenim tečajem za zaročence in samskim listom. Za bolniško maziljenje v sili pokličite kadarkoli. Ob smrti se z osnovnimi podatki o pokojnem oglasite v župnišču. Dan in uro pogreba določimo v dogovoru z župnikom. Namesto cvetja darujte za sv. maše in dober namen.
  • E-naslov: judez.slavko@gmail.com
  • Spletna stran: zupnija-visnja-gora.rkc.si