KUD Janez Cigler

V župniji Višnja Gora smo lahko ponosni na delovanje kulturno umetniškega društva Janez Cigler. Že vrsto let so z nami na vseh prireditvah, ki se dogajajo v Višnji Gori. Njihovo delovanje v sekcijah je zelo pestro in raznovrstno. Tako so uprizorili številna dramska dela, njihove pobude so delavnice za otroke in odrasle, pomagajo pri izvedbi oratorijev, uvedli so že tradicionalne Kmečke igre brez meja, ne pozabijo na Materinski dan, pripravijo uprizoritve in koncerte v božičnem in velikonočnem času. Posebej bi omenili izvedbo "Kristusovega pasjona". Uprizoritev je pritegnila ljudi iz vse Slovenije. Zaradi obsega izvedbe, števila nastopajočih, potrebnega prostora, bogate kostumografije, ki jo je potrebno v ta namen posebej izdelati, se le redki lotijo tako velikega projekta.

Člani KUD Janez Cigler so dejavni na vsaki drugi prireditvi v župniji.

Oglejte si njihovo predstavitev.