Dela in naloge Župnijskega pastoralnega sveta

Župnijsko pastoralni svet v Višnji Gori

Naloga ŽPS-ja v naši župniji  je, tako kot tudi povsod drugod, predvsem, da skrbi za sodelovanje med duhovnikom in laiki v župniji.

Skupaj z duhovnikom omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti.

Ustanovitelj ŽPS-ja je župnik, volitve članov  pripravi dosedanji ŽPS ali župnik. Mandatna doba traja 5 let. Po preteku mandatne dobe je član lahko ponovno izvoljen.

V župniji Višnja Gora teče že 2. mandat istim članom ŽPS-ja, saj  so bili na volilnih lističih na volitvah februarja 2010 predlagani  že obstoječi člani. Še več,  kot pripombe so bila podana mnenja, da ŽPS dela dobro  s člani, ki so že aktivni in da je sodelovanje med župnikom in farani s pomočjo delujočega ŽPS-ja  zelo dobro.

Člani Župnijsko pastoralnega sveta nismo le župnikovi svetovalci, ki bi debatirali z župnikom in podpirali ali ne njegove ideje, ampak tudi aktivno sodelujemo v življenju župnije, kar pomeni vsakodnevno sodelovanje (npr.:  bralci Božje besede, izredni delivci obhajila, pevski zbori, kateheti, ministranti…). V sodelovanju z g. župnikom in mladino prevzamemo skrb za organizacijo praznovanj in obletnic, ki so pomembna za župnijo (miklavževanje, farni dan, materinski dan..).

Poskrbimo tudi za vsakoletna srečanja bolnikov in invalidov, kjer lahko pri sveti maši prejmejo zakrament bolniškega maziljenja. Po maši  zanje pripravimo  pogostitev  v župnijski dvorani  in poskrbimo za prijetno druženje.

Skupaj z g. župnikom vsako leto v mesecu oktobru pripravimo srečanje zakonskih jubilantov, ki se pri sveti maši zahvalijo za leta skupnega življenja. Tudi  zanje poskrbimo za pogostitev in druženje.

Oktober je tudi mesec rožnega venca in člani ŽPS-ja aktivno sodelujemo pri molitvi te lepe molitve na začetku večerne svete maše.

V postnem času sodelujemo pri  molitvi križevega pota, ki ga pripravljamo ob petkih v farni cerkvi in nedeljah pri romarski cerkvici Žalostne Matere Božje v Dednem Dolu.

Svoje predstavnike imamo v vseh vaseh naše župnije. Poskrbimo tudi , da bolni in ostareli, ki ne morejo obiskati sv. maše  niso osamljeni . Če  jih duhovnik še ne obiskuje na domu, ga lahko na njihovo željo obvestimo.

Dobro poznamo pomen praznovanja nedelje in zapovedanih praznikov, zato skušamo enako zavedanje prenašati na člane družine, prijatelje, sodelavce, sosede…

Izkoristimo vse priložnosti, da tudi tiste, ki niso neposredno povezani z duhovnim življenjem v župniji nagovorimo in pritegnemo k dejavnejšem verskem življenju in če to želijo, poskrbimo za stik z duhovnikom.

Naše delo nam v veliki meri olajša naš župnik, ki je tako članom ŽPS-ja kot tudi vsem ostalim faranom vedno na razpolago, tako osebno kot po telefonu.

ŽPS  v Višnji Gori obstaja in deluje  v stilu  »ne sprašuj kaj lahko naredi župnija zate, ampak kaj lahko ti narediš za župnijo« .